Čo robíme

Spoločnosť RASEMA s.r.o. ako nástupnícka spoločnosť spoločnosti TECH-ART s.r.o. sa venuje technológiám v oblasti elektrotechniky v priemysle a v energetike.

 • nákup a predaj zariadení pre elektrotechniku
 • montáž a výroba elektro – rozvádzačov na mieru
 • návrh a projektovanie elektro-zariadení a riadenia technológií
 • návrh a riešenie v oblasti obnoviteľných zdrojov
 • návrh a riešenie kamerových a bezpečnostných systémov
 • dodávky technologických riešení pre spracovateľský priemysel
 • spracovanie energetických a technologických auditov zariadení
 • komplexné služby v oblasti servisu elektrotechnických zariadení
 • návrh, dodávka a spustenie robotizovaných pracovísk 
 • návrh a dodávka automatických hasiacich systémov rozvádzačov 

Rozsah predmetu činnosti :

 • dodávka montáž prevádzkového rozvodu silnoprúdu ( PRS )
 • spracovanie projektovej dokumentácie PRS
 • dodávka montáž rekonštrukcia NN rozvádzačov vrátane MCC
 • komplexná dodávka montáž MaR,  vrátane MaR rozvádzačov
 • spracovanie projektovej dokumentácie SKR a MaR
 • dodávka HW a SW riadiacich systémov ABB, Siemens, Rockwell
 • dodávka komplexných riešení ASRTP  a PRS na kľúč
 •    dodávka a montáž riadiacich systémov
 •    spracovanie projektovej dokumentácie ASRTP
 •    dodávka a montáž pomocných zariadení riadiacich systémov
 •    dodávka technologických riešení procesného riadenia
 •    tvorba aplikačných softvérov pre riadenie technológií
 •    tvorba aplikačných softvérov pre informačné systémy (MIS,MES atď.)
 •    tvorba aplikačných softvérov pre vizualizáciu riadeného procesu
 •    tvorba aplikačného softvéru pre aplikačné systémy Rockwell, ABB, Siemens, Oracle, Microsoft atď.
 •  dodávka a montáž operátorských staníc a priemyselných operátorských panelov
 •  dodávka výpočtovej techniky
 •  dodávka a montáž serverov pre aplikačné systémy Rockwell,Siemens, ABB ,Oracle , Microsoft, atď.
 •  dodávka a montáž komunikačných sietí (Ethernet, Profibus, FF, atď. v metalickom ako aj optickom prevedení)
 •  návrh a spracovanie topológií priemyselných komunikačných sietí
 • Návrh, dodávka a montáž nízkonapäťových asynchrónnych motorov
 • Návrh, dodávka a montáž vysokonapäťových asynchrónnych motorov
 • Návrh, dodávka vysokonapäťových synchrónnych motorov a generátorov
 • Návrh, dodávka a montáž jednosmerných motorov a dynám
 • Návrh, dodávka a montáž nízkonapäťových frekvenčných meničov pre asynchrónne motory a motory s permanentnými magnetmi
 • Návrh, dodávka a montáž vysokonapäťových frekvenčných meničov pre asynchrónne a synchrónne motory
 • Návrh, dodávka a montáž špeciálnych polovodičových zariadení ako usmerňovače, budiace sústavy
 • Návrh a dodávka a montáž jednosmerných meničov pre DC motory
 • Servis v oblasti elektrických pohonov
  •  preventívne prehliadky VN a NN meničov
  •  preventívne prehliadky jednosmerných meničov
  •  prestavby a renovácie existujúcich frekvenčných meničov a jednosmerných regulátorov na novšie, výkonnejšie a bezpečnejšie zariadenia
  •  stredné a generálne opravy ABB,Siemens, Rockwell, VACON elektrických motorov a generátorov
  •  vibrodiagnostické merania točivých elektrických strojov
  •  termovízne merania točivých a netočivých strojov a prístrojov
  •  uvádzanie do prevádzky ABB,Siemens, Rockwell, VACON elektrických pohonov
  •  špecifikácia a dodávka náhradných dielov pre ABB,VACON, Rockwell, Siemens,Schneider elektrické pohony
 • Energetický audit v oblasti elektrických VN a NN zariadení
 • Návrh, dodávka a montáž technologických zariadení ako sú čerpadlá a ventilátory spolu s príslušnými motormi
 • Projekčné práce spojené s elektrickými pohonmi
 • návrh, dodávka a montáž snímačov teploty, tlaku, prietoku, regulátorov polohy, oddeľočov signálov, prevodníkov ( teplota, mA, V, mV, ohm, pneumatické, … )
 • návrh, dodávka a montáž procesných regulátorov, zapisovačov ( papierových, videografických ), analógových a digitálnych indikátorov,
 • návrh, dodávka a montáž prístrojov pre analýzu kvapalín ( pH, vodivosť, ORP, rozpustený kyslík, … )
 • návrh, dodávka a montáž prístrojov pre analýzu plynov ( CO, CO2, NH3, H2, O2, NO, stopy kyslíka, HCl, HF, … )
 • návrh, dodávka a montáž systémov AMS ( emisný monitoring )
 • návrh, dodávka a montáž procesných chromatografov, fotometrov a spektrometrov
 • návrh, dodávka a montáž laboratórnych spektrometrov
 • návrh, dodávka a montáž systémov merania ťahu, tlaku, žeriavových váh, dĺžky, rýchlosti, rovinnosti ( stressometrov )
 • spracovanie projektovej dokumentácie MaR
 • uvedenie do prevádzky
 • záručný a pozáručný servis
 • školenia
 • náhradné diely

Špeciálne riešenia :

 • návrh, projektová činnosť a realizácia alernatívnych zdrojov energií (kogeneračné jednotky, veterné, solárne elektrárne atď.)
 • návrh, projektová činnosť a realizácia spaľovania odpadov plazmou
 • servisná pohotovosť 24/7 (zabezpečovaná technikmi z Košíc)
 • inteligentné riadenie budov
 • kamerové a zabezpečovacie systémy
 • návrh a dodávka automatických hasiacich systémov rozvádzačov 
 • návrh a dodávka exluzívnych kogeneračných jednotiek pre domácnosť a malé prevádzky

Sme partnermi spoločnosti ABB v oblasti návrhu a realizácie riešení v oblasti priamyselnej automatizácie, robotiky ako aj energetiky .

Stali sme sa certifikovaným partnerom pre špeciálne riešenia protipožiarnej ochrany pre rozvádzače a vozidlá značky M-Tube .