0,5 MW pohonov v priemysle ….

Práve sme úspešne spustili sústavu pohonov v metalurgickom priemysle s ťahovou reguláciou pre valcovaciu trať spolu s dodávkou elektroinštalácie a riadenia ….

DPZ – Decentralizované požiarne zariadenie

Naša spoločnosť 21.5.2019 bola certifikovaná výrobcom patentovaného riešenia DPZ pre elektro-rozvodné skrine, automobily a autobusy spoločnosťou M-Tube. Týmto sa začína ďalšia etapa úspešnej spolupráce našich spoločností .

Nami ponúkané riešenie DPZ je na báze hasiacej tekutiny 3M Novec 1230 ktorá je plne ekologická a zdraviu neškodná . Po uhasení požiaru sa v atmosfére ekologicky odbúra do 5 dní čo nemá konkurenciu na trhu . Využitie je veľmi všestranné a je možné ho aplikovať do rôznych vonkajších či vnútorných rozvádzačov elektro-zariadení ako aj do osobných automobilov, autobusov, poľnohospodárskych strojov a podobne .

Viac informácii o tomto systéme ako aj videá zo skúšok vám prinesieme v dohľadnej dobe na našej stránke .

Návrh riešenia koncepcie úsporného domu

Naša spoločnosť sa zapojila do prípravy konceptu domov pre lacné bývanie pre mladých ktoré budú energeticky samostatné ako aj svojou stavebnou stránkou energeticky pasívne.

Samotné temperačné vykurovanie a ohrev vody bude riešené novodobým zariadením AT-4 so zárukou 5 rokov a životnosťou na 30 rokov prevádzky . Celé riešenie je navrhnuté v koexistencii so strešnou fotovoltickou elektrárňou a možnosťou celý systém rozšíriť o autonómne riadenie spotreby elektrickej energie domácnosti od našej spoločnosti ako aj batériový systém pre lepšiu správu vašich energetický nárokov .

V prvej etape budú ponúknuté tri komplexné riešenia formou predajného projektu a naša partnerská spoločnosť plánuje postavenie modelových domov tohoto typu v Košiciach . Začiatok výstavby je plánovaný na 3Q-4Q/2019.

Naším cieľom je vytvorenie bývania ktoré bude čo najmenej zaťažujúce pre naše životné prostredie .

MVe Kostoľany nad Hornádom

Rekonštruovali sme malú vodnú elektráreň s výkonom 1MW. V roku 2013 a 2014 sme vymenili zastaraný riadiaci systém ABB AC31 za riadiaci systém AC700F s vizualizáciou Digivis . V súčastnosti upravujeme riadenie prifázovania generátorov ako aj synchronizáciu fáz voči sieti a ďalšie vylepšenia ….

MVE Kostoľany nad Hornádom
Riadiaci systém AC700F

Domáca FVE pre lajka


Pracujeme na novom e-shope pre vás našich zákazníkov so zaujímavými produktami ktoré vám aj bez elektrotechnického vzdelania umožní si svojpomocne postaviť domácu FVE od 0.5kWp do 15 kWp s rôznymi možnosťami využitia . V tomto článku si rozoberieme aké systémy existujú, aké je ich využitie a možnosti. v Roku 2019 spúšťame náš e-shop kde si budete môcť zakúpiť všetko potrebné pre váš projekt od jednotlivých komponentov po kity ktoré sú optimalizované pre domáce použitie, prípadne pre použitie na chate či v kempe .

Základné rozdelenie domácich systémov FVE :

  • On-line systém pre jednu (230V AC) alebo tri fáze (400V AC)
  • Off-line systém pre použitie mimo rozvodnú sieť (tiež zvykne byť nazývaný Off-grid)
  • Hybrid systém pre použitie v domácnostiach s požiadavkami na čo najväčšiu efektívnosť
  • Free-line systém pre použitie v bytoch a chatách určený pre malú spotrebu

V riešení on-line sa povoleniu na zapojenie domácej FVE nevyhnete byrokracii zo strany distribučnej spoločnosti vo vašej lokalite ale na oplátku môžete žiadať o dotáciu ktorá je skôr almožnou ako reálnou podporou domácich inštalácií alternatívnych zdrojov . Navyše väčšina distribučných spoločností vám určí „veľkosť“ elektrárne, takže aj keby ste vedeli na svoju strechu osadiť povedzme 15kWp distribučná spoločnosť vezme vašu spotrebu za posledný rok vydelí to počtom dní z tohoto výpočtu dostanú vašu dennú spotrebu ktorú následne vynásobia nejakou bulharskou konštantou(väčšinou 1,5) ktorú si sami určili a do povolenia pre pripojenie domácej FVE vám udajú hodnotu . Názorný príklad ak vydelením údaju o celkovej spotrebe ( nájdete na ročnom zúčtovaní elektrickej energie) počtom dní v roku (365) dostanete údaj okolo 3 kWh tak na povolení budete mať 4,5 kWp prípadne 5 kWp a váš sen o stavbe 15kWp elektrárne ostáva snom . Uvedomte si zároveň fakt, že pred uvedením takejto FVE do prevádzky ste povinný osloviť distribučnú spoločnosť ktorá zašle technika na kontrolu, čiže akákoľvek zmena voči projektovej dokumentácii zabezpečí neschválenie pripojenia .

V riešení off-line (off-grid) vás žiadne povolenia neobmedzujú 🙂 Samozrejme inštalované riešenie musí byť v súlade s predpismi SR a to hlavne pre potreby poisťovne ak máte nehnuteľnosť poistenú .

Hybridný systém sa v posledných rokoch stal najzaujímavejším z viacerých pohľadov . Samotný systém ak plánujete mať pripojený k distribučnej sieti a plánujete dodávať časť výroby do tejto siete podlieha schváleniu distribučnou spoločnosťou a ste povinný predložiť projekt včítane zjednodušeného energetického auditu kde bude jasné, že váš systém nebude do siete dodávať viac ako vám určí distribučná spoločnosť . Prevažná väčšina hybridných riešení je krokom k off-grid systému, čiže zabezpečenie energetickej samostatnosti vašej domácnosti . Avšak okrem obmedzenia výkonu distribučnou spoločnosťou vám táto určuje a typy „certifikovaných“ invertorov pre takéto inštalácie čiže na nákup invertora z Aliexpress rýchlo zabudnite 🙂