Domáce generátory

Pre úvod do problematiky generátorov si povedzme čo môžeme použiť ako domáci generátor .

Domáci generátor je zariadenie premieňajúce rôzne druhy energie na energiu elektrickú .

  • fotovoltický systém je generátor premieňajúci slnečnú energiu
  • veterný systém je generátor premieňajúci energiu vetra
  • kogeneračný generátor je generátor premieňajúci energiu plynov
  • vodný systém je generátor premieňajúci energiu tečúcej vody vody

Niektoré z uvedených systémov je možné za určitých podmienok použiť nie len ako zdroj elektrickej energie ale aj ako náhradný zdroj elektriny (z IT sveta to poznáte ako UPS)