0,5 MW pohonov v priemysle ….

Práve sme úspešne spustili sústavu pohonov v metalurgickom priemysle s ťahovou reguláciou pre valcovaciu trať spolu s dodávkou elektroinštalácie a riadenia ….

DPZ – Decentralizované požiarne zariadenie

Naša spoločnosť 21.5.2019 bola certifikovaná výrobcom patentovaného riešenia DPZ pre elektro-rozvodné skrine, automobily a autobusy spoločnosťou M-Tube. Týmto sa začína ďalšia etapa úspešnej spolupráce našich spoločností .

Nami ponúkané riešenie DPZ je na báze hasiacej tekutiny 3M Novec 1230 ktorá je plne ekologická a zdraviu neškodná . Po uhasení požiaru sa v atmosfére ekologicky odbúra do 5 dní čo nemá konkurenciu na trhu . Využitie je veľmi všestranné a je možné ho aplikovať do rôznych vonkajších či vnútorných rozvádzačov elektro-zariadení ako aj do osobných automobilov, autobusov, poľnohospodárskych strojov a podobne .

Viac informácii o tomto systéme ako aj videá zo skúšok vám prinesieme v dohľadnej dobe na našej stránke .